Organizacja pogrzebu

Pogrzeb już od 1950 zł netto

Kompleksowa organizacji pogrzebu

Usługi świadczone są w zakresie:

 • przewozu zwłok (24h),
 • wypłaty zasiłku pogrzebowego z ZUS,
 • profesjonalnego przygotowanie ciała do ceremonii pogrzebowych
 • spopielania ciała zmarłej osoby (kremacja),
 • ekshumacji.

 

Kompleksowość i profesjonalizm

Wybierając usługi pogrzebowe naszej firmy, otrzymuje się ponadto:

  • duży wybór nagrobków (posiadamy zaplecze kamieniarskie),
  • trumny oraz urny
  • nekrologi.
  • podczas ceremonii pogrzebu, zapewnić możemy: wieńce, wiązanki kwiatów, kwiaty cięte, oprawę muzyczną trąbka, skrzypce

  Oprócz usług wymienionych powyżej, gwarantujemy również:

  i

  Załatwienie spraw urzędowych

  Zajmujemy się wszelkimi sprawami urzędowymi w USC i ZUS

  Pogrzeb w cenie zasiłku ZUS

  Cenę za pogrzeb nie przekraczająca otrzymanego zasiłku ZUS (trumny dostępne od 1000 zł)

  l

  Dopisanie na nagrobku

  możliwość dopisania na nagrobku osoby zmarłej już po pogrzebie bądź ekshumacji (usługa gratis),

  Zniżka na zakup nagrobka

  5% zniżkę na zakup nagrobka i na prace kamieniarskie dla naszych Klientów,

  Organizujemy ceremonię pogrzebu na każdego rodzaju cmentarzu

  parafialnym lub komunalnym w Poznaniu.

  Zasiłek pogrzebowy z ZUS

  Forma, w jakiej zostanie wypłacony zasiłek pogrzebowy ZUS zależy od spokrewnienia osoby zlecającej pogrzeb ze zmarłą osobą, jak również statutu prawnego osoby zmarłej.

  • W przypadku, gdy osoba zmarła była rencistą lub emerytem, a osoba zlecająca pogrzeb była z nią spokrewniona w pierwszej linii (jako współmałżonek, dziecko, brat bądź siostra), zasiłek wypłacić może nasz zakład pogrzebowy (odejmując od niego należność za usługi pogrzebowe). Aby móc odebrać w takiej formie zasiłek pogrzebowy, należy do naszego zakładu dostarczyć: legitymację ZUS osoby zmarłej, akt zgonu oraz dowód osobisty osoby zlecającej usługi.
  • W sytuacji, gdy osoba zmarła była aktywna zawodowo (zatrudniona na umowę o pracę), opłaty za pogrzeb przekazać należy w gotówce. Po otrzymaniu faktury, razem z aktem zgonu oraz zaświadczeniem z zakładu, gdzie zmarła osoba pracowała, po zasiłek pogrzebowy należy udać się do jednostki ZUS płatnika faktury.
  • Gdy zmarła osoba pobierała rentę bądź emeryturę, ale osoba zlecająca pogrzeb nie była z nią spokrewniona w pierwszej linii, zasiłek pogrzebowy wypłaca ZUS. Uprzednio należy jednak za usługi pogrzebowe wnieść opłatę gotówką. Dopiero wtedy – z fakturą, aktem zgonu oraz legitymacją ZUS zmarłej osoby, można udać się do ubezpieczyciela.
  • Jeżeli KRUS lub Wojskowe Biuro Emerytalne wypłacały emeryturę lub rentę osobie zmarłej, bądź też gdy osoba zmarła przekazywała swoje składki na ubezpieczenie społeczne do KRUS, osoba zlecająca organizację pogrzebu z powyższych placówek otrzyma zwrot poniesionych wydatków.

  Przygotowanie zwłok

  Na usługę profesjonalnego przygotowania ciała zmarłego do pogrzebu składać się może:

   

  Pośmiertna toaleta 

  Jest to szereg działań, mających na celu należyte przygotowanie zwłok do pochówku. Dotyczą one między innymi mycia, zabezpieczenia przed wyciekami, nakładania opatrunków oraz ubierania ciała zmarłej osoby.

  Tanatokosmetyka

  Tutaj naszym zadaniem jest skorygowanie lub zatuszowanie zmian zewnętrznych, jakie pojawiły się na ciele zmarłej osoby (w trakcie ostatnich chwil życia czy też już po śmierci). Odbywać się to może między innymi poprzez odpowiedni makijaż, układanie włosów bądź malowanie ust i paznokci.

  Tanatoplastyka

  Swoje zastosowanie ma w szczególności w sytuacji zgonów na skutek wypadków czy zabójstw. Zadaniem zabiegów tanatplastycznych jest rekonstrukcja ciała zmarłej osoby i przywrócenie mu jak najbardziej pierwotnego wyglądu i kształtu.

  Zapraszamy do odwiedzenia naszego zakładu osobiście

  Poznań, ulica Cmentarna 12 lub też do kontaktu telefonicznego – 730 22 44 88

  Telefon:

  +48 730 22 44 88

  Adres:

  Cmentarna 20, Poznań

  Dom pogrzebowy Banach

  Kompleksowa organizacja
  pogrzebu

  Oferujemy:

  • przewóz zwłok (24h),
  • wypłatę zasiłku pogrzebowego z ZUS,
  • profesjonalne przygotowanie ciała do ceremonii pogrzebowych
  • spopielanie ciała zmarłej osoby (kremacja),
  • ekshumacje.